Dziś jest wtorek, 3 sierpień 2021. Imieniny: Lidii, Augusta

DEKRET o udzieleniu dyspensy od uczestnictwa w Mszy Świętej.

2020-11-01
DEKRET o udzieleniu dyspensy od uczestnictwa w Mszy Świętej.
DEKRET
o udzieleniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta w miejscu i czasie obowiązywania czerwonej strefy epidemicznej.

Dekret jest udzieleniem zgody na inną formę uczestnictwa we Mszy Świętej a nie zwolnieniem z uczestnictwa w Eucharystii. Zachęcamy aby w miarę możliwości uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej a jeśli jest to niemożliwe, to w ciągu tygodnia, tak aby nie pozbywać się życia sakramentalnego.
DEKRET
o udzieleniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta w miejscu i czasie obowiązywania czerwonej strefy epidemicznej.

Biorąc pod uwagę trwający stan epidemii w naszej Ojczyźnie oraz fakt ogłoszenia w całym kraju czerwonej strefy epidemicznej i związanych z nią dodatkowych rygorów sanitarnych wprowadzonych przez władze państwowe,na podstawie kan. 87 §1, w związku z kan. 1245i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, do czasu ustania powyższych obostrzeń:

1.Wszystkich duszpasterzy proszę o zachowanie zwyczajnego programu duszpasterskiego w odniesieniu do liturgii Mszy święteji posług sakramentalnych, można natomiast zmniejszać liczbę spotkań konsultacyjno-organizacyjnych w grupach wiernych. Większy akcent należy kłaść na indywidualne oraz rodzinne przygotowanie do sakramentów świętych.Szczególnej trosce polecam sakrament pokuty i pojednania.

2.Udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta dla wszystkich wiernych Archidiecezji oraz przebywających na jej terenie, którzy zostali objęci kwarantanną, nadzorem epidemicznym lub w rzeczywistej obawie o własne bezpieczeństwo odczuwają zagrożenie zdrowia swojego oraz najbliższych, z dodaniem jednak obowiązku pobożnego przeżycia Liturgii niedzielnej, transmitowanej regularnie poprzez telewizję, radio lub Internet. Po przeżytej w domu Liturgii,proszę ponadto o modlitwę w intencjach chorych, personelu medycznego, służb państwowych i wolontariuszy pomagających w walce z epidemią oraz o ustanie pandemii.

3.Wszystkich wiernych usilnie zachęcam do trwania w modlitwie osobisteji rodzinnej w duchu przebłagania Boga za grzechy naszego pokolenia, do prośby o błogosławieństwodla Kościoła i Ojczyzny oraz do życia w stanie łaski uświęcającej.

Całą wspólnotę Ludu Bożego nad Odrąi Bałtykiem ogarniam modlitwą w tym szczególnym czasiei udzielam błogosławieństwa
+ Andrzej Dzięga
Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński