Dziś jest sobota, 20 lipiec 2024. Imieniny: Czesława, Hieronima

Sakramenty święte

Wymagane dokumenty:

CHRZEST

 • odpis aktu urodzenia dziecka (kserokopia)
 • informacja o ślubie kościelnym rodziców dziecka
 • dane o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, adres, wiek);
  w przypadku chrzestnych mieszkających poza parafią zaświadczenie z miejsca zamieszkania swojej parafii, że są osobami wierzącymi i praktykującymi i mogą być rodzicami chrzestnymi
 • dla rodziców mieszkających poza tutejszą parafią: zgoda ksiedza proboszcza z parafii własnego zamieszkania, na przygotowanie do sakramentu poza własną parafią - niemniej jednak przygotowanie i przyjęcie sakramentu powinno odbyć się we własnej parafii zamieszkania

BIERZMOWANIE

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie od katechety o uczęszczaniu na katechezę szkolną (nie dotyczy uczniów SP 71); w przypadku osób dorosłych świadectwo z ostatniej klasy katechezy szkolnej (w przypadku osób dorosłych, które już dawno zakończyły edukację nie jest wymagane)
 • dla osób mieszkających poza tutejszą parafią: zgoda ksiedza proboszcza z parafii własnego zamieszkania, na przygotowanie do sakramentu poza własną parafią - niemniej jednak przygotowanie i przyjęcie sakramentu powinno odbyć się we własnej parafii zamieszkania


PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

 • metryka chrztu dziecka
 • dla dzieci mieszkających poza tutejszą parafią: zgoda ksiedza proboszcza z parafii własnego zamieszkania, na przygotowanie do sakramentu poza własną parafią - niemniej jednak przygotowanie i przyjęcie sakramentu powinno odbyć się we własnej parafii zamieszkania


MAŁŻEŃSTWO

 • aktualne metryki chrztu (do ślubu)
 • aktualne dowody osobiste
 • ostatnie świadectwo katechizacji szkolnej
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich (obecnie - z racji trwającej pandemii - najczęściej praktykowaną formą jest udział on-line na stronie www.nauki.pl)
 • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego o stanie wolnym narzeczonych (zachowują ważność przez 3 miesiące), jeśli jest to ślub konkordatowy, czyli wywołujący skutki cywilne (może być tak, że związek cywilny był zawarty wcześniej)
 • informację o chęci zawarcia małżeństwa można zgłosić wcześniej aby zarezerwować termin ślubu

NAMASZCZENIE CHORYCH

Sakrament namaszczenia chorych jest udzialany wszystkim osobom chorym, które pragną go przyjąć. Najczęściej jest on udzielany w ramach odwiedzin chorych w I piątek miesiaca (jeśli dana osoba tego pragnie) lub na indywidualne wezwanie do chorej osoby albo po zgłoszeniu się do księdza w kościele. Szczególna forma udzielenia tego sakramentu dotyczy osób, których życie zbliża się ku końcowi - wtedy jest on udzielany w formie WIATYKU, czyli przyjęcia sakramentów świętych na drogę do wieczności, na którą składa się: spowiedź z udzieleniem odpustu zupełnego na godzinę śmierci, namaszczenie chorych, wyznanie wiary i Komunia Święta. Warto pamiętać, że WIATYK może być ponawiany, dlatego tak ważne jest aby zadbać aby osoby, których życie dobiega końca mogły świadomie przystąpić do tych sakramentów. Jednocześnie należy zdecydowanie zerwać z określeniem tego sakramrntu jako ostatniego namaszczenia, ponieważ jest to sakrament dla osób chorych a jedynie umierającym udzielany jest wraz z innymi sakramentami. Zwyczajowo wszystkim chętnym wiernym ten sakrament jest udzielany podczas Mszy Świętej w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes - Uzdrowienia Chorych dn. 11 lutego.