Dziś jest sobota, 20 lipiec 2024. Imieniny: Czesława, Hieronima

Pogrzeb

Wymagane dokumenty i ustalenia:
  • odpis aktu zgonu (kserokopia)
  • jeśli osoba nie mieszkała na terenie tutajszej parafii, wtedy potrzebna jest zgoda księdza proboszcza zamieszkania danej osoby na pogrzeb poza własną parafią, niemniej jednak informujemy, że pogrzeb powinien mieć miejsce w parafii zamieszkania danej osoby
  • zaświadczenie o przyjęciu przed śmiercią sakramentów świętych (jeśli dana osoba je przyjęła) - zazwyczaj jest ono przekazywane przez kapelanów w szpitalach w formie obrazka z informacją o przyjętych sakramentach świętych lub wypisywane wraz ze zgodą na pogrzeb poza własną parafią
  • termin i formę pogrzebu ustalamy z księdzem w uzgodnieniu z zakładem pogrzebowym
  • obecność organisty uzgadniamy z księdzem w biurze parafialnym

Zwracamy uwagę aby nie odkładać na ostatnią chwilę przyjęcia przez chorych sakramentów świętych przed śmiercią, gdyż nigdy nie wiemy kiedy ona nastąpi. Sakramenty powinny zostać udzielone wtedy, kiedy dana osoba jest świadoma, czyli może się wyspowiadać, przyjąć sakrament namaszczenia chorych, wyznać wiarę i przyjąć Komunię Świętą. Taka posługa nosi nazwę WIATYKU, czyli przygotowania na drogę do wieczności. Może ona być ponawiana, dlatego zachęcamy aby nie odkładać na ostatnią chwilę tej posługi. Oczywiście dopóki ktoś żyje ale już nie jest świadomy, wtedy również należy wezwać kapłana z posługą ale będzie ona już niestety bardzo ograniczona. Pytanie: kto za to poniesie odpowiedzialność, szczególnie jeśli nie było żadnej posługi sakramentalnej? Księża w parafii oraz kapelani w szpitalach są zawsze do dyspozycji w takiej sytuacji, aby pomóc każdej osobie po chrześcijańsku zakończyć swoje życie na tej ziemi.

Na pogrzebie katolickim wypada przyjąć i ofiarować Komunię Świętą, jako najbardziej wartościowy dar dla Zmarłej osoby. Z tej racji - jeśli jest taka potrzeba - należy przystąpić najpierw do sakramentu pokuty i pojednania. Zachęcamy, aby ucznić to przed dniem pogrzebu, choć i przed samą Mszą Świętą pogrzebową bedzie także możliwość spowiedzi świętej. Pamiętajmy też o zamawianiu Mszy Świętych za Zmarłych z racji rocznicy śmierci lub z okazji imienin. Zwyczajowo podczas Mszy Świętej pogrzebowej zbierane są ofiary na Mszę Świętą w intencji Zmarłej osoby, jako dar od uczestników pogrzebu. Ta Msza Święta jest odprawiana w 30 dzień po śmierci danej osoby lub w innym przybliżonym terminie, który ksiądz ustala z rodziną przy załatwianiu spraw związanych z pogrzebem.

POGRZEB DZIECKA NIENARODZONEGO

Informujemy o prawie rodziców do pogrzebu dzieci, które zmarły jeszcze przed narodzeniem. Prawo to przysługuje nawet jeśli nie jest możliwe określenie płci dziecka. Dokumentem wystarczającym do pogrzebu jest „karta zgonu do celów pochówkowych”. Dokument ten wydaje szpital, lub lekarz, który opiekował się matką dziecka w gabinecie prywatnym. USC jeśli nie jest określona płeć dziecka nie wyda aktu urodzenia i aktu zgonu dziecka. Jeśli rodzice nie decydują się na pogrzeb indywidualny wówczas zabiegamy o pogrzeb zbiorowy, aby godnie pożegnać dzieci utracone. Wspomniane pogrzeby odbywają się na terenie naszej Archidiecezji już od kilku lat. Rodzice mogą również otrzymać informacje prawne dotyczące pogrzebu i spraw związanych z utratą dziecka. Lista telefonów wsparcia: telefon alarmowy 889 871 805, telefon zaufania 504 760 504 (fundacja „Donum Vitae”).