Dziś jest wtorek, 19 styczeń 2021. Imieniny: Henryka, Mariusza

Kiedy Pierwsza Komunia Święta w naszej parafii? Dla kogo msza święta w niedzielę o godz. 12.30?

2020-04-25
Kiedy Pierwsza Komunia Święta w naszej parafii? Dla kogo msza święta w niedzielę o godz. 12.30?
W związku z panującą epidemią koronawirusa wspólna uroczystość Pierwszej Kominii Świętej zostaje przeniesiona na 20 września br. Jednocześnie będą trwały przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej w gronie rodzinnym, które to uroczystości odbędą się dla części dzieci w czerwcu br. W związku z tym - ze względu na ograniczenia ilości osób w kościele - prosimy aby na mszę świetą w niedzielę o godz. 12.30 przychodziły tylko i wyłącznie osoby, które zamówiły intencję mszy świętej oraz dzieci przygotowujące się do rodzinnej Pierwszej Komunii Świętej wraz z jednym z rodziców..

Zmiana ilości wiernych w kościele: 23 osoby.

2020-04-18
Zmiana ilości wiernych w kościele: 23 osoby.
W związku z wejściem w życie - od poniedziałku 20 kwietnia br. - nowych przepisów określających ilość wiernych w kościele informujemy, że w naszej świątyni mogą to być 23 osoby spośród wiernych. Jednocześnie zachęcamy do uczestnictwa we mszy świętej w zwykłe dni tygodnia, kiedy jest obecnych jedynie kilka osób aby wtedy przystąpić do Komunii Świętej. Jeśli zachowujemy dyspensę od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej nie musimy wtedy przystępować do spowiedzi świętej (chyba, że wymagają tego inne okoliczności). Jednocześnie pamiętajmy o konieczności zakładania w kościele maseczki lub chusty.

Przedłużenie dyspensy od uczestnictwa we mszy świętej oraz warunki dyspensy.

2020-04-18
Przedłużenie dyspensy od uczestnictwa we mszy świętej oraz warunki dyspensy.
Ks. Abp Andrzej Dzięga przedłużył do 10 maja br. dyspensę od uczestnictwa we mszy św., podając jednocześnie warunki jakie należy spełnić aby z takiej dyspensy skorzystać.

Życzenia Wielkanocne

2020-04-12
Życzenia Wielkanocne
Zmartwychwstał juz Chrystus, Pan mój i nadzieja!

Pomimo trudnych okolicności, jakie dotknęły nasze życie radujemy się ze Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Puste kościoły poniekąd nawiązują do pustego grobu ale o ile pusty grób nie zawiera już w sobie ciała Jezusa, to nawet pusty kościół jest zawsze napełniony obecnością Pana. Ufamy, że w niedługim czasie będziemy mogli tak jak dotychczas wspólnie wielbić Boga. Życzymy Wszystkim, aby Zmartwychwstały Chrystus wnosił nadzieję i pokój w Wasze serca na nowe i lepsze jutro; aby wypełniał pokojem Wasze serca i Wasze rodziny. Niech Jego łaska nieustannie Wam towarzyszy i Was prowadzi.
Chrystus Zmartwychwstał!
Prawdziwie Zmartwychwstał!
Alleluja!

Do 19 kwietnia tylko 5 oósb w kościele oraz dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej

2020-04-08
Do 19 kwietnia tylko 5 oósb w kościele oraz dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej
W związku z przedłużeniem obostrzeń dotyczących walki z koronawirusem przypominamy, że nadal obowiązuje możliwość uczestniczenia we mszy świętej dla maksymalnie 5 osób. Ten stan jest przewidziany do 19 kwietnia. Jednocześnie przypominamy, że ks. abp Andrzej Dzięga udzielił dyspensy od uczestnictwa we mszy świętej do 19 kwietnia włącznie. Z dyspensy możemy skorzystać pod pewnymi warunkami. Poniżej przedstawiamy dekret zawierający dyspensę.